Soutěž pro studenty středních škol

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.

Vyhodnocení a doba trvání soutěží:

Soutěž probíhá od 16.9. do 9.12.2019 (PRODLOUŽENO). V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.

Autorská práva:

Zasláním soutěžní práce uděluje autor pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách fakulty, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2019. Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude upřesněn.


Ceny:

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká ocenění v podobě:

1. místo - sportovní hodinky
2. místo - bluetooth reproduktor
3. místo - bezdrátová sluchátka

Témata prací:

1.    Téma:  Umíte si představit svůj život bez mobilu?
  • Vašim úkolem je napsat esej, která se bude zamýšlet nad výhodami a nevýhodami života bez každodenního využívání mobilního telefonu.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

2.    Téma:    Myslíte si, že platíme vysoké daně?

  • Jedno z velmi diskutovaných témat v naší společnosti je výše daní. Platíme hodně nebo naopak si myslíte, že daně v naší republice nebo na Slovensku jsou přiměřené? Napište nám svůj pohled. Fantazii meze neklademe.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

3.    Téma:    Proč je důležité starat se o rodinné finance?

  • Dalším mediálně oblíbeným tématem je finanční gramotnost, zadlužovaní občanů, vyhlašování osobních bankrotů. V loňském roce bylo podáno 13 891 návrhů na osobní bankrot. A tak se vás ptáme, proč je důležité mít přehled a starat se o své finance a jak to nejlépe dělat.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje na všech stranách 2,5 cm.

4.    Téma:    Jak zlepšit cestovní ruch ve vašem regionu?

  • Každý region nabízí návštěvníkům něco zajímavého a pozoruhodného. Ne všechny oblasti se ale mohou pochlubit kvalitními podmínkami pro cestovní ruch. Zkuste navrhnout, co by se dalo vylepšit právě ve vašem regionu, aby byl pro turisty více atraktivní.
  • POZOR! Práce bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 4 stránek, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.