Výsledky soutěže


Soutěž pro studenty středních škol

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.

Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.

Vyhodnocení a doba trvání soutěží:

Soutěž probíhá od 7. října do 30. listopadu 2020. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti.

Výherci soutěže mohou kromě výher získat také talentové stipendium určené studentům prvního ročníku naší vysoké školy.

Autorská práva:

Zasláním soutěžní práce uděluje autor pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách fakulty, a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2020. Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude upřesněn.


Ceny:

Na vítěze jednotlivých kategorií čeká ocenění v podobě:

1. místo - sportovní hodinky
2. místo - bezdrátová sluchátka
3. místo - bluetooth reproduktor

Témata prací:

1.    Téma:  Jak správně naložit s výhrou 5 miliónů
  • Vyhrát jackpot, ve sportce nebo v loterii si přál snad každý z nás. Ale jak naložit s výhrou, aby to dávalo smysl? Napište nám esej na toto téma.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

2.    Téma:    Jaké jsou ekonomické dopady pandemie Covid-19

  • Pandemie koronaviru ovlivňuje nás všechny již řadu měsíců. Media nás každodenně zásobují řadou informací. Zda se jedná o pravdivé informace nebo o fake news pro zvýšení sledovanosti, je někdy obtížné zjistit. Nás zajímá váš názor na dopad současné pandemie na naši ekonomiku.
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.

3.    Téma:    Cestování v době pandemie Covid-19

  • Cestovní ruch je jedno z nejvíce rozvíjejících se odvětví v posledních letech. Jedná se také o odvětví nejvíce postižené současnou pandemií. Jak by podle vás mělo být podporováno cestování v době pandemie a jakým směrem se má ubírat cestovní ruch?
  • POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu 2 stránek formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje na všech stranách 2,5 cm.

4.    Téma:    Jak by mohla vypadat virtuální střední škola budoucnosti? Chtěli byste ji studovat

  • V poslední době jste měli možnost vyzkoušet si online výuku z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru. Co byste řekli na to, kdyby se na tento způsob výuky mělo na středních školách přejít již natrvalo? Je to správná cesta nebo jen doplněk?
  • POZOR! Práce bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 4 stránek, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm.