Acta academica karviniensia

Výkonná rada

  • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., předseda (Chairman), proděkan pro vědu a výzkum SU OPF

 

  • Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu SU OPF
  • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy SU OPF
  • prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan SU OPF
  • doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti SU OPF
  • RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky SU OPF