Acta academica karviniensia

Ediční rada

 • prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., předseda (Chairman), Slezská univerzita v Opavě, ČR

 

 • prof. nadzw. dr hab Jacek Binda, Bialsko Biala School of Finance and Law, Polsko
 • prof. Dr. Vasile Dinu, Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko
 • prof. Dr. Emilio Galdeano Gomez, University of Almeria, Španělsko
 • doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
 • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D., VŠEO, Vysoká škola sociálně správní, Ostrava, ČR
 • Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • prof. Ing. Ján Lisý, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
 • doc. Dr. Ieva Meiduté, Vilnius Gediminas Technical University, Litva
 • prof. Dr. Paolo Manasse, University of Bologna, Itálie
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Univerzita Pardubice, ČR
 • doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ČR
 • dr Sailesh Tanna, Coventry University, Velká Británie
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, ČR
 • doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR
 • doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, ČR