Po vyplnění elektronické přihlášky a on-line odeslání musíte za přihlášku uhradit administrativní poplatek

  • Přečtěte si podrobné pokyny k elektronické přihlášce.
  • Dotazy k přijímacímu řízení podejte na e-mail: studijni@opf.slu.cz.

Bližší informace k přijímacímu řízení (bakalářské a navazující magisterské studium) obdržíte také na tel: +420 596 398 345.

Nové studijní programy

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Finance a účetnictví pro akademický rok 2019/2020

Více informací o programu

Nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Manažerská informatika pro akademický rok 2019/2020

Více informací o programu

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus pro akademický rok 2019/2020

Více informací o programu