Po vyplnění elektronické přihlášky a on-line odeslání musíte za přihlášku uhradit administrativní poplatek

  • Přečtěte si podrobné pokyny k elektronické přihlášce.
  • Dotazy k přijímacímu řízení podejte na e-mail: studijni@opf.slu.cz.

Bližší informace k přijímacímu řízení (bakalářské a navazující magisterské studium) obdržíte také na tel: +420 596 398 345.