Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit vznikla v roce 2014 sloučením Katedry cestovního ruchu, Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit a Katedry cizích jazyků. Katedra garantuje v rámci bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management specializaci Ekonomika cestovního ruchu a specializaci Management hotelnictví, které se vyučují v prezenční i kombinované formě. Mezi předměty specializace Ekonomika cestovního ruchu patří Cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu a Ekonomika cestovního ruchu a v rámci specializace Management hotelnictví se vyučují předměty, jako jsou Podnikání v hotelnictví, Řízení hotelového provozu, Gastronomie a Ekonomika hotelnictví.
Jazykové a komunikační kompetence patří k důležitým schopnostem našeho absolventa. Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých kurzů německého a anglického jazyka, dále profesní němčiny a angličtiny, komunikační kurzy apod. Katedra organizuje také sportovní akce, outdoorové aktivity studentů a další animační programy. Praxe katedra zajišťuje v partnerské síti cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízeních a dalších podniků cestovního ruchu. Prohlubuje se spolupráce s lázněmi Darkov, a. s. v Karviné, lázněmi Slatinice, a. s.,  Clarion Congress Hotelem v Ostravě, hotelem Studánka, se společností Sepetná, v.o.s. a s Karvinským pivovarem, s. r. o., Hotelem Mercure Ostrava, aj.
Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje s univerzitami u nás (např. Vysoká škola hotelová v Praze) i v zahraničí, např. na Slovensku s univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, dále pak s Ekonomickou univerzitou v Krakově a s Ekonomickou univerzitou, Fakultou ekonomiky, managementu a cestovního ruchu v Jelení Hoře (Polsko), s vybranými univerzitami v Turecku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování vysokoškolských studijní opor apod.
Každoročně Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, pořádá mezinárodní konferenci "AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU".
Prostřednictvím katedry se univerzita stala také aktivním členem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Členové katedry spolupracují s Českou marketingovou společností v Ostravě, Klubem učitelů marketingu při České marketingové společnosti, Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, komisí pro cestovní ruch Magistrátu města Karviné a s destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Aktuality

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 511
Gabriela Součková