Složení AS SU OPF

Předseda:
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (simakova@opf.slu.cz)

Místopředseda:
 • Bc. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)

Tajemník:
 • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (prazak@opf.slu.cz)

Komora akademických pracovníků:
 • Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (adamek@opf.slu.cz)
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
 • Ing. Martin Klepek, Ph.D. (klepek@opf.slu.cz)
 • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (prazak@opf.slu.cz)
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (simakova@opf.slu.cz)
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (tvrdon@opf.slu.cz) 

Studentská komora:
 • Bc. Jiří Cieluch (O190310@opf.slu.cz)
 • Karla Foltisová (O180050@opf.slu.cz)
 • Bc. Dominik Švarc (O170358@opf.slu.cz)
 • Bc. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)

Složení pracovních komisí

Komise pro studijní a sociální záležitosti
 • Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (adamek@opf.slu.cz)
 • Karla Foltisová (O180050@opf.slu.cz)
 • Bc. Dominik Švarc (O170358@opf.slu.cz)

Komise pro hospodářské záležitosti
 • Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (bauerova@opf.slu.cz)
 • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (prazak@opf.slu.cz)
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (ruckova@opf.slu.cz) 
 • Bc. Lucie Vavrušková (vavruskova@opf.slu.cz)

Komise pro legislativní a organizační záležitosti
 • Bc. Jiří Cieluch (O190310@opf.slu.cz)
 • Ing. Martin Klepek, Ph.D. (klepek@opf.slu.cz)
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (tvrdon@opf.slu.cz)