Složení AS SU OPF

Předseda:
 • Ing. Ingrid Majerová, Dr. (majerova@opf.slu.cz)

Místopředseda:
 • Ing. Petra Chmielová (chmielova@opf.slu.cz)

Tajemník:
 • Ing. Tomáš Verner (verner@opf.slu.cz)

Komora akademických pracovníků:
 • Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (buryova@opf.slu.cz)
 • RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (franek@opf.slu.cz)
 • Ing. Ingrid Majerová, Dr. (majerova@opf.slu.cz)
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (simakova@opf.slu.cz)
 • Ing. Kamila Turečková, Ph.D. (tureckova@opf.slu.cz)
 • Ing. Tomáš Verner (verner@opf.slu.cz) 

Studentská komora:
 • Ing. Petra Chmielová (chmielova@opf.slu.cz)
 • Ing. Jaroslav Škrabal (skrabal@opf.slu.cz)
 • Ing. Nicole Škuláňová (skulanova@opf.slu.cz)

Složení pracovních komisí

Komise pro studijní a sociální záležitosti
 • Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (buryova@opf.slu.cz)
 • Ing. Petra Chmielová (chmielova@opf.slu.cz)
 • Ing. Kamila Turečková, Ph.D. (tureckova@opf.slu.cz)

Komise pro hospodářské záležitosti
 • Ing. Jaroslav Škrabal (skrabal@opf.slu.cz)
 • Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (simakova@opf.slu.cz)
 • Ing. Tomáš Verner (verner@opf.slu.cz)

Komise pro legislativní a organizační záležitosti
 • Ing. Nicole Škuláňová (skulanova@opf.slu.cz)
 • RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (franek@opf.slu.cz)