Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty. Senát rozhoduje o všech podstatných fakultních záležitostech. Mezi jeho hlavní pravomoci patří právo navrhovat jmenování a odvolávat děkana, schvalovat vnitřní předpisy fakulty a rozdělení finančních prostředků fakulty.

Aktuality

Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality