Aktuality

Konkurz na zahraniční pobyty

přidáno 15.09.2017
Archivní položka. Tato položka byla stažena 13.10.2017.

 

 

 

Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech studijních programů a forem studia zapsáni na SU OPF, kteří mají v čase výjezdu uzavřený alespoň 1. ročník bakalářského studia a úspěšně absolvují výběrové řízení.

 

Informační schůzky a prezentace zahraničních VŠ se budou konat

 • 2.10.2017 a 4.10.2017,
 • A 308, v 14:00
 • Bližší informace: unuckova@opf.slu.cz nebo A302 OZS


Přihláška k zahraničnímu stipendijnímu pobytu musí obsahovat:


1) Úvodní strana přihlášky na zahraniční stipendijní pobyt 2017/2018 - opf.slu.cz/ozs
2) Strukturovaný životopis v českém a cizím jazyce
3) Motivační dopis v českém a cizím jazyce (1 normostrana):

 • Studijní pobyt – zdůvodnění výběru destinace a studijního záměru (vybrané předměty) na zvolené VŠ
 • Praktický pobyt - zdůvodnění výběru destinace a pracovní pozice

4) Přehled o vykonaných zkouškách (IS/STAG)

Přihlášky ve 3 vyhotoveních je možné podávat do 10.10.2017 (OZS - místnost A302, nebo box OZS na podatelně SU OPF)

Výběrové řízení:

 • bude probíhat formou pohovoru v místnosti A309 dne:    12.10.2017
 • kandidáti na zahraniční pobyt se dostaví osobně dle času uvedeného v harmonogramu, který jim bude zaslán na školní e-mail

Komise bude posuzovat zejména:

 • motivaci k zahraničnímu pobytu
 • předpoklady k úspěšnému zahraničnímu pobytu
 • schopnost adaptace na nové prostředí
 • úroveň jazykových znalostí
 • dosavadní studijní výsledky

Preparatory Course for Student Mobilities

 • po úspěšném výběrovém řízení je nutné absolvovat přípravný kurz pro studentské mobility
 • kurz pro vyjíždějící v ZS bude probíhat ve 3 blocích
 • kurz pro vyjíždějící v LS bude probíhat v zimním semestru
 • obsah kurzu je dostupný v STAGu pod zkratkou OPF/BPCSM
 • po úspěšném absolvování budou studentu uděleny 3 ECTS v rámci volně volitelných předmětů

 

Kompletní nabídka studijních pobytů