• Michal Stoklasa
 • pem
 • 27.06.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Marketing Intelligence & Planning

V online verzi časopisu Marketing Intelligence & Planning byl právě zveřejněn článek našich kolegů dr. Klepka a Ing. Kvíčaly s názvem "How do e-stores grow their market share?". Cílem článku je identifikovat jak si konkurují a rozvíjejí se e-stores v oblasti prodeje módy a kosmetiky, co by mělo pomoci manažerům nastavit vhodnou marketingovou strategii. Marketing Intelligence & Planning je vědecký časopis vydáván nakladatelstvím Emerald. Aktuálně se nachází ve 3. kvartilu databáze Web of Science v oblasti Business. Příspěvek je jedním z výstupů vědeckovýzkumného projektu SGS "Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce".
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 16.06.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.07.2022

Projekt zaměřený na možnosti využití metavesmíru

V letním semestru, konkrétně od 9. do 19. 5. 2022, byly na fakultě realizovány první experimenty zaměřené na kreativitu, účinnost a efektivnost provádění vybraných činností v prostředí virtuální reality. Vzhledem k zaměření projektu byly experimenty orientovány na vytváření prototypu produktu a provádění brainstormingu.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 10.05.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.05.2022

Proběhl 18. mezinárodní studentský seminář

Boj studentů 4 univerzit o nejlepší prezentaci vyhrála naše studentka! I dalším našim studentům se dařilo a celkově to byla opět vydařená akce – pojďte si přečíst podrobnosti a zážitky naší vítězky.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 06.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Inovace ve výuce marketingu

Letos poprvé vyučujeme na katedře předmět věnovaný výuce pomocí simulace trhu. Pod názvem Marketingová simulační hra jsou studenti v týmech manažeři firmy a volí strategie k dosažení svých business cílů pomocí nastavení parametrů firmy. Studenti stanovují ceny, nastavují vlastnosti produktu, investují do marketingové komunikace a vybírají vhodné distribuční kanály, kterými produkty proudí k zákazníkům.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 04.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Město Karviná ocenilo naše pedagogy

U příležitosti Dne učitelů každoročně oceňuje statutární město Karviná pedagogické pracovníky škol působící na území města Karviné.
 • Lenka Přečková
 • pem
 • 04.04.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 24.04.2022

International Student Seminar

Obchodně podnikatelská fakulta pořádá tradiční studentský seminář zaměřený na prezentaci vlastního tématu v angličtině. Nejlepší prezentace vyhrají věcné ceny.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 15.02.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Total Quality Management & Business Excellence

V online verzi časopisu Total Quality Management & Business Excellence byl publikován článek dr. Zapletalové "The business excellence models and business strategy", který se zabývá výzkumem efektu využití EFQM modelu v podnikatelské praxi českých firem. TQMBE je vědecký časopis nakladatelství Taylor & Francis, který se nachází ve 4. kvartilu databáze Web of Science v ekonomických vědách.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 14.01.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nové studijní programy Ekonomika a management na OPF

V listopadu 2021 obdržela naše fakulta rozhodnutí o akreditaci dalších studijních programů. Tentokrát se jednalo o nové studijní programy Ekonomika a management (EM) v bakalářském a navazujícím magisterském stupni a programy Economics and Management vyučované v obou stupních v anglickém jazyce.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 11.01.2022
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

OPF získala akreditaci na unikátní finský vzdělávací koncept

OPF si může připsat další významný úspěch na cestě za vizí profesní fakulty se specifickými a zajímavými studijními programy. Získali jsme pětiletou akreditaci na studijní program Inovativní podnikání, který na půdu Slezské univerzity přináší původně finský vzdělávací koncept Team Academy®.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 20.12.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Ekonomie a Management

V nejnovějším čísle časopisu E+M, Ekonomie a Management, vyšel článek autorské dvojici Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. a Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. na téma "ADVERTISING STRATEGY ACCORDING TO THE CONCEPT OF THE FCB MODEL IN THE CONDITIONS OF THE VARIOUS GENERATIONS"