• Dagmar Labudková
 • pem
 • 28.02.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nový profesní studijní program Digitální business

Fakulta získala do mozaiky nabízených studijních programů další nablýskaný kousek. Tentokrát se jedná o profesní studijní program Digitální business v bakalářském stupni, a to v prezenční formě. Národní akreditační úřad udělil akreditaci na 5 let, a tak se program zařadí do nabídky již pro letošní cyklus přijímacího řízení. Zájemci o studium se do něj budou moci hlásit již začátkem května 2021.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 24.02.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Další článek v časopise Sustainability

Další publikační zásah naší katedry v časopisu Sustainabilty do portfolia článků s impakt faktorem jde za dr. Bauerovou a dr. Braciníkovou. Kolegyně se v příspěvku věnují výsledkům svého výzkumu v oblasti nákupního chování a volby kanálů v době boomu online prodeje v ČR v roce 2019.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 11.01.2021
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Sustainability

Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici publikovali naši kolegové dr. Čemerková a doc. Malátek výsledky svého společného výzkumu z oblasti personalistiky. Srovnávací studie vyšla v časopisu Sustainability, který se nachází ve 2. kvartilu databáze Web of Science.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 07.12.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Článek v časopise Technological and Economic Development of Economy

Ve vědeckovýzkumné činnosti naší katedry se věnujeme i online nakupování. V nejnovějším čísle časopisu Technological and Economic Development of Economy (TEDE) vyšel článek dr. Klepka a dr. Bauerové právě na toto téma. Jedná se o časopis ve 2. kvartilu databáze Web of Science, což svědčí o kvalitní práci.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 28.11.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 28.12.2020

Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát na Opéefce

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jednalo se již o patnácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Poprvé se akce konala zcela online v MS Teams. Studenti tak přišli o tradiční večerní kulturní program, o to více byla akce zaměřena na odborný program. Události se zúčastnilo 29 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 19 studentů všech forem studia. Akce byla pořádána v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa, a ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 22.10.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 25.11.2020

Setkání studentů SU OPF a Politechniky Rzeszowskiej

Vyzkoušej si prezentaci v angličtině a získej 2.000Kč. Akce probíhá ONLINE v MS Teams.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 30.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Televize Polar reportuje o našich nových profesních programech

Regionální televize Polar natočila detailní reportáž o našich nových profesních studijních programech Marketing a Management v sociálních službách. Podívejte se na rozhovor s doc. Starzycznou a doc. Duháček Šebestovou, prohlédněte si naše nově zrekonstruované prostory a podejte si přihlášku ještě dnes.
 • Veronika Novotná
 • pem
 • 04.12.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2019

Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát na Opéefce

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2019 se na půdě Obchodně podnikatelské fakulty uskutečnilo tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Letos poprvé se oficiálním partnerem stala i Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 24.11.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 29.02.2020

Turečtí přednášející na OPF

Ve čtvrtém listopadovém týdnu OPF navštívili 2 turečtí přednášející se svou přednáškou o mezikulturních rozdílech v globálním podnikání.
 • Michal Stoklasa
 • pem
 • 16.10.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.12.2019

Zajímáte se o digitalizaci v ČR?

Zajímáte se o digitalizaci v ČR? Naši katedru to rozhodně zajímá, a proto jsme se zúčastnili konference Invest More 2019.