• Lenka Přečková
 • ossz
 • 01.09.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 19.09.2019

Prodlužujeme 2. kolo přijímacího řízení

Neodkládej vysokou až na příští rok. Prodloužili jsme termín podání přihlášek
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 22.08.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.08.2019

Registrace na promoce

Po úspěšném složení "Státní závěrečné zkoušky" se nezapomeňte registraovat na promoce.
 • David Jančar
 • ossz
 • 04.07.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

Vytvořili jsme novou podstránku týkající se Stipendií.
 • Dagmar Labudková
 • ossz
 • 17.06.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 28.06.2019

PROMOCE 2019

Rozpis promocí jaro 2019
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 15.01.2019
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.02.2019

Registrace předmětů do letního semestru 2018/2019

Byl vydán Pokyn děkana č. 1/2019 Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • Lenka Přečková
 • ossz
 • 17.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 30.09.2018

Přihlášky přijímáme do 30.9.2018

Přihlášky přijímáme do 30.9.2018


Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2018/2019.

Platí pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku v termínu od  18. 9. do 30. 9. 2018.


Prodloužení termínu pro II. kolo přijímacího řízení za těchto podmínek:

 • David Jančar
 • ossz
 • 17.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 05.10.2018

Harmonogram promocí

Harmonogram promocí absolventů doktorského studia, navazujícího magisterského studia a bakalářského studia. Slavnostní promoce absolventů doktorského, navazujícího magisterského a bakalářského studia se koná 5. října 2018.
 • David Jančar
 • ossz
 • 31.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 18.09.2018

Prodloužení termínu pro podávání přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium,


děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2018/2019.

Platí pro uchazeče, kteří podají přihlášku od 1. do 17. září 2018.

 • David Jančar
 • ossz
 • 27.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 19.09.2018

Náhradní termín zápisu ke studiu

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče bakalářského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 19. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče navazujícího magisterského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 18. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.  

U zápisu předložíte:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bez výše uvedených dokladů se nemůžete zapsat.


 • David Jančar
 • ossz
 • 16.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.09.2018

Registrace na promoce

Registrace na promoce je umožněna pouze úspěšným absolventům aktuálního akademického roku.

Jste-li absolvent aktuálního roku a právě probíhá termín registrace, klikněte na vyplnit registraci. Na stránce Vašeho profilu bude zobrazena registrace na promoce, kde pouze zaklinete ano. Po odeslání registrace Vám dojde potvrzení na kontaktní email.

Vytvoření účtu na Absolventském portále je možné ve chvíli, kdy budete v informačním systému STAG zavedeni jako úspěšný absolvent, zpravidla do druhého dne po státní závěrečné zkoušce.

Registruj se zde: https://absolventi.slu.cz