• David Jančar
 • ossz
 • 17.09.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 05.10.2018

Harmonogram promocí

Harmonogram promocí absolventů doktorského studia, navazujícího magisterského studia a bakalářského studia. Slavnostní promoce absolventů doktorského, navazujícího magisterského a bakalářského studia se koná 5. října 2018.
 • David Jančar
 • ossz
 • 31.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 18.09.2018

Prodloužení termínu pro podávání přihlášek ke studiu

Vážení uchazeči o studium,


děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2018/2019.

Platí pro uchazeče, kteří podají přihlášku od 1. do 17. září 2018.

 • David Jančar
 • ossz
 • 27.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 19.09.2018

Náhradní termín zápisu ke studiu

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče bakalářského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 19. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.

Náhradní termín zápisu pro úspěšně přijaté uchazeče navazujícího magisterského studia z 1. kola přijímacího řízení - 2018/2019 se bude konat 18. 9. 2018 v 9:00 hod. ve VELKÉM SÁLE Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná) - prezence ve foyer SU OPF a následně se zápis přesune do Velkého sálu.  

U zápisu předložíte:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bez výše uvedených dokladů se nemůžete zapsat.


 • David Jančar
 • ossz
 • 16.08.2018
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 15.09.2018

Registrace na promoce

Registrace na promoce je umožněna pouze úspěšným absolventům aktuálního akademického roku.

Jste-li absolvent aktuálního roku a právě probíhá termín registrace, klikněte na vyplnit registraci. Na stránce Vašeho profilu bude zobrazena registrace na promoce, kde pouze zaklinete ano. Po odeslání registrace Vám dojde potvrzení na kontaktní email.

Vytvoření účtu na Absolventském portále je možné ve chvíli, kdy budete v informačním systému STAG zavedeni jako úspěšný absolvent, zpravidla do druhého dne po státní závěrečné zkoušce.

Registruj se zde: https://absolventi.slu.cz