• Lenka Přečková
 • hlavní
 • 13.05.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 31.05.2024

IS MY VOTE USEFUL?

Na konci dubna se 4 studentky z oboru Management v sociálních službách zúčastnily spolu s týmem z organizace Karvina Sustainably projektu Erasmus+. Projektu “IS MY VOTE USEFUL“. Některé studentky v rámci své praxe u této organizace, jiné v rámci rozšíření svých obzorů.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 13.05.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 26.05.2024

Zapoj se do přípravy almanachu absolventů

Začali jsme s přípravou Almanachu absolventů akademického roku 2023/24. Jedná se už o 27. almanach, který pro studenty naší fakulty připravujeme. Jeho cílem je poskytnout našim absolventům památku na jejich studium, spolužáky a pedagogy.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 09.05.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Stanovisko SU ke zpochybněným pracím doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně

Mediální informace o zpochybněných vědeckých článcích doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně jsou zavádějící a způsobilé poškodit osobní pověst obou docentů i dobrou pověst Slezské univerzity. Univerzita se obrátí na právníky a vlastní Etickou komisi.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 28.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Výsledky z projektu HRM in V4 studenti využili v soutěži

Protože se snažíme do výuky vnášet nové podněty, zorganizovali jsme pro studenty navazujícího studia, předmětu Řízení lidských zdrojů, soutěž, která kombinovala znalosti z oblasti ŘLZ a práci na datech z realizovaného výzkumu.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 28.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Studenti OPF obsadili 2. a 3. místo na ISS 2024!

Studenti OPF po dvaadvacáté soutěžili na mezinárodním semináři o nejlepší prezentaci s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akce byla plná nových úžasných talentů. Pojďte s námi zjistit více informací.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 23.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Studenti obsadili třetí místo v soutěži JA Top Project v ČR!

Jsme hrdí na to, že studenti OPF patří k nejúspěšnějším týmům soutěže JA Top Project v ČR!
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 21.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Druhé místo na mezinárodní studentské konferenci ŠVA

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádala 11. dubna 2024 jubilejní 30. ročník mezinárodní studentské konference ŠVA 2024. Konference je určena pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na konferenci jsou prezentovány práce z oblasti ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace kvantitativních metod a informatiky. Studenti jsou rozděleni do 9 sekcí dle tematického zaměření. V každé sekci posuzují jednotlivé práce členové komise, kteří hodnotili aktuálnost tématu, přidanou hodnotu práce, úroveň prezentace a další aspekty.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 18.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 17.05.2024

Přípravné kurzy ke státním závěrečným zkouškám z ekonomie

Nabízíme ti přípravné kurzy, kde si zopakuješ mikroekonomii, makroekonomii, světovou ekonomiku nebo ekonomické teorie. Upozorníme tě na oblasti, které mohou být u státnic problematické. Kurzy proběhnou 3. a 17. května od 9 do 15 hodin.
 • Lukáš Wicha
 • hlavní
 • 18.04.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Vzdělávací akce STARS EU: STARS Talks, BIP a Open Science / Open Data

Duben nabízí rozmanitou nabídku zajímavých příležitostí k obohacení znalostí, a to díky třem nadcházejícím akcím pořádaným aliancí STARS EU: STARS Talks, BIP Pedagogických Inovací (učitelé učitelům) a školení v oblasti Open Science a Open Data. Tyto akce poskytnou účastníkům, kteří si chtějí rozšířit své obzory, cenné poznatky a vzdělávací zkušenosti. Všechny uvedené akce se budou konat v angličtině.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 18.04.2024
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Konference Ověřená řešení v sítích, ORS 2024

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné pořádá 8. ročník konference Ověřená řešení v sítích.