Light Up - Rozsviť svět IT nápadem!

  • David Jančar
  • 08.09.2020
Máš skvělý nápad, jak za použití informačních technologií pomoct společnosti? Přihlaš sebe nebo své spolužáky (prezenční studenty OPF), do soutěže Light Up - Rozsviť svět IT nápadem, kterou pořádá partnerská společnost OPF, TietoEVRY! Více informací na webu OPF.
IT společnost TietoEVRY, partner OPF, vyhlásila soutěž Light Up - Rozsviť svět IT nápadem!

Cílem je vymyslet a zpracovat myšlenku, která by za pomoci IT technologií přinesla pozitivní změnu ve společnosti.


●    Týmy maximálně o 3 členech (případně jednotlivci), zpracují zadání (které si vymyslí nebo vyberou z již vypsaných témat).
●    Může se jednat o aplikaci, webové stránky, systém zpracování dat, nebo cokoliv jiného.
●    Není potřeba nic programovat ani kódovat, jde o nejlepší nápad!
●    Na zadání budou studenti pracovat s mentory z daných oblastí (veřejný sektor, školství, neziskové organizace a TietoEVRY).
●    Soutěž je určena pro prezenční studenty všech oborů.

Proč do toho jít?


●    zkušenost s prací na projektu pod záštitou největšího IT zaměstnavatele v kraji
●    možnost navázání budoucí spolupráce se zapojenými partnery - u některých pak možná realizace nápadů a implementace do praxe
●    hodnotné odměny v rámci vyhlášení vítězů soutěže


Vypsaná zadání:


Můžeš si ke zpracování vybrat z následujících zadání, nebo si vymyslet své vlastní!

Virtualizace vzdělávacího procesu - Cílem projektu je aplikace principů virtualizace a virtuálních strojů, návrh a nakonfigurování virtuálního prostředí pro výukový proces. (Mentor z řad OPF: Ing. Josef Botlík)

Virtuální realita pro e-shopy s uplatněním v MSP - Cílem projektu je zkvalitnění zobrazovacích možností e-shopů s cílem zvýšit uživateli-zákazníkovi názornost nabízených produktů. (Mentor z řad OPF: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.)

Umělá inteligence pro marketingové aktivity pro malé a střední podniky - Cílem projektu je podpora rozhodování marketérů a obchodních zástupců při realizaci reklamních kampaní a oslovování zákazníků. Konkrétně jde o zvyšování povědomí o firemní značce prostřednictvím segmentace zákazníků a vyhledávání podobností ve vzorcích chování. Realizace očekávaného výstupu je spojena s tvorbou zásuvného modulu. (Mgr. Milena Janáková, Ph.D., doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.)

Interaktivní turistická mapa Karvinska - Cílem bude poskytnout rychlé online a na jednom místě kompletní a v současnosti nejvíce vyhledávané turistické informace o turistických zajímavostech a atraktivitách na Karvinsku. Informace bude možné rychle aktualizovat a doplňovat. (Mentoři z řad OPF: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. a Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.)

Chceš se přihlásit? Zašli do 11. 10. 2020 na prazak@opf.slu.cz:

●    jména všech členů týmu (max. 3 studenti OPF)
●    název zadání (ať už Tebou vymyšlené, nebo vybrané z našeho seznamu)
●    cíl zadání

Více info: rozsvitsvetnapadem.cz