Pozvánka na konferenci Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu (přesunuto)

 • David Jančar
 • 09.08.2020
9. mezinárodní vědecká konference se přesouvá na jaro 2021

AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU

KONFERENCE SE PŘESOUVÁ NA JARO 2021


Témata 9. ročníku konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu jsou rozděleny do tří hlavních sekcí:

 • Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch
 •     Lázeňství a jeho trendy
 •     Turismus a nové trendy

Vystoupení v plenárním zasedání předběžně přislíbili:

 • prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Ph.Dr. Irena Korbelářová, Dr., Slezská univerzita v Opavě
 • doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Anna Michálková, Ph.D., Ekonomická univerzita v Bratislavě
 • doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. Slezská univerzita v Opavě
 • doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ing. Marta Machurková, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Mgr. David Karčmář, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.


Rámcový program


    08.30 – 09.00 prezence účastníků
    09:00 - 09:20 zahájení konference
    09:20 - 11:00 plenární zasedání I. část
    11:00 - 11:20 Coffee Break
    11:20 - 12:45 plenární zasedání
    12:45 - 13:45 oběd
    13:45 - 15:45 jednání v sekcích
    16:00 - 17:30 doprovodný program – prohlídka Lázní Darkov nebo Zámku Fryštát Karviná
    18:00 - 21:00 workshop: Nové trendy v mixologii a degustace, raut v lázních Darkov    09.00 – 13.00 doprovodný program - návštěva významných turistických cílů OstravskaRegistrace a více informací ...