Vybrané akce a aktivity, na kterých se podíleli členové katedry CVA

 • David Jančar
 • 27.04.2020
nebo byly katedrou CVA pořádány v ak. roce 2019/2020

ZS

 • 2017 – 2019 – probíhal mezinárodní Projekt ECMT+ (Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams). Projekt byl úspěšně ukončen závěrečnou zprávou předloženou a schválenou v únoru 2020,
 • Září 2019 - proběhl informativní pobyt na Přírodovědecké fakultě Košice, Ústav Geografie,
 • Září 2019 – výjezdní zasedání do Rožnova pod Radhoštěm, včetně prohlídky Valašské muzea v přírodě,
 • Září – Prosinec 2019 – účast na zasedání krajské sekce AHR ČR a Marketingové společnosti
 • Říjen 2019 – se konal informativní pobyt Obchodní fakulta EU Blava, katedra služeb a cestovního ruchu, navázání spolupráce, výměna zkušeností,
 • Říjen 2019 – se uskutečnila exkurze Erasmus studentů do Třince, Českého a Polského Těšína,
 • Říjen 2019 – účast na „Podzimním sněmu Asociace Průvodců ČR“,
 • Říjen 2019 - Erasmus pobyt na Çanakkale "Onsekiz Mart" University (ÇOMU),
 • Říjen 2019 - proběhla exkurze v lázních Darkov,
 • Listopad 2019 - se uskutečnil informativní pobyt na UE Wroclaw, Filia Jelenia Góra,
 • Listopad 2019 - Výuka na Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Tourism and Hotel Management,
 • Listopad 2019 – Erasmus pobyt na UMB v Bánské Bystrici,
 • Prosínec 2019 - Členové se zúčastnili výjezdního zasedání na zámečku v Petrovicích u Karviné,
 • Prosinec 2019 – Na katedře CVA působili vybraní hosté z UMB v Banské Bystrice,
 • Prosínec 2019 - Navázání spolupráce na Univerzitě Konštantina Filozofa v Nitře – spolupráce zvláště v rámci tvorby společných publikací.
 • Prosinec – V rámci „Českého Erasmu+“ přivítala katedra CVA doc. Dr. phil. Mgr. Lukáše Novotného, M.A z ČVUT Praha,
 • Leden-únor 2020 – Propagace OPF a přednášky na Polském Gymnáziu v Č. Těšíně, na střední škole v Krnově, Žilině a Popradu.

LS

 • Březen 2020 – proběhla exkurze v lázních Darkov,
 • Ostatní plánované akce v LS z důvodu mimořádných opatření v ČR i ve světě, spojeným se šířením viru COVID-19, nebyly realizovány.