19. mezinárodní studentský seminář opět virtuálně na Opéefce

  • Veronika Novotná
  • 24.11.2022
Naši studenti opět vyhráli soutěž 5 univerzit o nejlepší prezentaci! Akce byla nabitá skvělými výkony, ale i naši další studenti se neztratili a rozdělili si mezi sebe 15 tisíc Kč. ve výhrách. Pojďte si s námi přečíst podrobnosti a zážitky.

Autor: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Ve dnech 22. a 23. listopadu proběhla již devatenáctá soutěž o nejlepší prezentace v rámci Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akci organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta a polská Politechnika Rzeszowska, Fakulta managementu. Účastnili se však i studenti z univerzit Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Soutěž se již popáté konala zcela online v MS Teams. Online prostředí sice přináší spoustu nových výzev a nemůžeme se osobně potkat a probrat své prezentace v rámci večerních kulturních programů, ale schopnost správně odprezentovat svou práci online je do dnešního světa velmi důležitá. Studenti tak mají možnost tyto své dovednosti vypilovat, mohou své výkony porovnat s ostatními a dostanou i zpětnou vazbu od odborné poroty. A díky online prostředí vůbec nevadí, že jsou třeba zrovna v jiné zemi v rámci stáže Erasmus+, na soutěž se pohodlně připojí odkudkoliv. Události se zúčastnilo 29 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Odbornou porotu tvořilo 8 akademiků. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 18 studentů všech forem studia. Hlavním organizátorem byl dr. Stoklasa ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

V online prostředí jsou hlavní náplní semináře prezentace soutěžících studentů. Během 10minutového časového limitu může každý své zvolené téma v angličtině odprezentovat. Nejčastějšími tématy byly různé studentské projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, složené ze zástupců obou univerzit, kterou tvořili: Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Ing. Ondřej Mikšík, Ing. Martin Klepek, Ph.D., Ing. Michal Halaška, Ph.D., Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, Ph.D., a hlavní organizátor a moderátor akce Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Seminář tradičně zakončuje „Closing Ceremony“, během které jsou oceněni nejlepší studenti. Ti získávají, kromě stipendia 2 000 Kč. za účast, i ceny v hodnotě 15 000 Kč. Ani letos neměla porota rozhodování jednoduché, protože bylo mnoho skvělých prezentací. Některé nás oslnily svým stylem, jiné svým vědeckým přístupem k řešení problému, další třeba perfektní sehraností prezentujícího týmu. Ale některé měly všechno, a ještě něco navíc, proto se jim podařilo probojovat se do top 5. První místo si vybojovalo Indické duo Annaliya Peter a Abin Mathew s příspěvkem „Sustainable Fashion“. Druhé až páté místo obsadili studenti z Polska, konkrétně Kinga Dębska a Adrian Kocur s příspěvkem „Situation of microenterprises during the COVID-19 pandemic“, Andrzej Siuda s příspěvkem „Financial Consequences of Data Breaches“, Aleksandra Pacana s příspěvkem „Cities of the future“, Piotr Gołuchowski s příspěvkem „Innovative approach to rental real estate“. Kromě těchto prvních 5 míst letos porota vybrala i 3 studenty, u kterých je vidět velké zlepšení oproti předchozím seminářům. A také jsme ocenili 2 studenty, kteří byli na našem semináři poprvé, ale předvedli vynikající výkon, který slibuje velký potenciál na celkovou výhru v dalších ročnících. Všem oceněným srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a oběma fakultám. Těšíme se na shledanou při další akci.

Letošní vítězka o nás napsala: "It was a great honor for us to participate in  the 19th edition of International Seminar. This was our first experience and we must admit that it's a great platform for the students to showcase their skills, improve and grow. The competition definitely exposed us to something new and it pushed us beyond what we thought we could accomplish. We can honestly say it has been one of the greatest things we have done during our studies here. Being awarded in this seminar has been the happiest moment during our university life. "Nothing is more expensive than a missed opportunity". So don't miss it guys. Grab the chance and create a life time experience."