Mezinárodní studentský seminář opět na OPF

  • Lenka Přečková
  • 26.11.2021
Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhla již sedmnáctá soutěž o nejlepší prezentace v rámci Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Akci organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta a polská Politechnika Rzeszowska, Fakulta managementu.

Kvůli nepříznivé situaci se akce potřetí konala zcela online v MS Teams. Studenti tak sice přišli o tradiční večerní kulturní program, o to více prostoru ale zbylo na odborný program a mohli se zapojit i studenti, kteří byli fyzicky v jiné zemi, například na Erasmu+. Události se zúčastnilo 34 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 15 studentů všech forem studia. Hlavním organizátorem byl dr. Stoklasa ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Hlavní náplní online semináře jsou prezentace soutěžících studentů. Každý mohl své zvolené téma prezentovat v angličtině v časovém limitu 10 minut. Studenti nejčastěji prezentovali své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Velké díky patří odborné porotě, složené ze zástupců obou univerzit, kterou tvořili: Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Ing. Dalibor Šimek, Ph.D., Ing. Daniel Kvíčala, Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Ph.D., Pawel Perz, Ph.D., Paulina Bełch, Ph.D., a hlavní organizátor a moderátor akce Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Vyvrcholením akce je tradičně slavnostní předávání ocenění těm nejlepším. Studenti mohou získat kromě stipendia 2 000 Kč. za účast i ceny v hodnotě 8 000 Kč. Díky neustále rostoucí úrovni prezentací nebylo rozhodování pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si nakonec vybojoval polský student Jakub Zboch s příspěvkem „UV-C light as a solution for aviation during the COVID-19 pandemic“. Druhé místo obsadila studentka také z Polska Aleksandra Pacana s příspěvkem „Railways in the 21st century“. Třetí místo obsadil náš degree student Rahul Kalathil Purushothaman s příspěvkem „Think and Grow rich by Napoleon Hill“. Cenu studentů získal náš student Matěj Kuba s příspěvkem „Ryanair Business Strategy“. Všem oceněným srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a oběma fakultám. Těšíme se na shledanou při další akci.