Mezinárodní konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021)

  • Dagmar Labudková
  • 14.05.2021
Ve dnech 13.-14. května jsme pořádali mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021). Organizátory jsou Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky.

Třetí ročník konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021), tedy "rozhodování pro malé a střední podniky", se měl odehrát v Congress & Wellness Hotel Olšanka v Praze, ale kvůli vládním nařízením probíhal online v MS Teams. Konference byla již tradičně setkáním odborníků z vysokých škol a podniků, kteří se zajímají o teorii a aplikaci rozhodovacích procesů s využitím informatiky, matematiky, podnikové ekonomiky, managementu a marketingových přístupů v praxi malých a středních podniků. Výsledky konference jsou publikovány ve sborníku z konference zaslaného do databáze Web of Science a / nebo v partnerských časopisech indexovaných ve Web of Science a / nebo Scopus.

Recenzním řízením prošlo celkově 84 příspěvků ze čtrnácti zemí (Česko, Slovensko, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Španělsko, Chorvatsko, Řecko, Indie, Tunisko, Lotyšsko, Írán, Francie a Polsko). Nejlepší příspěvky budou vybrány k publikaci v některém z 11 partnerských časopisů (např. Journal of East-West Business, European Journal of International Management, Scientific Annals of Economics and Business, Organizacija, Central European Business Review a další).


Důraz v tomto ročníku konference byl kladen např. na teorii akceptace a používání technologií, elektronický obchod, preference spotřebitelů a strategie řízení během pandemie, vytváření udržitelné konkurenční výhody, formování a zlepšování řízení lidských zdrojů, behaviorální aspekty rozhodování v malých a středních podnicích, inovace a sdílení znalostí, podporu značky a online marketing, nástroje ICT a jejich využití v průmyslu 4.0, těžbu procesů, automatizace robotických procesů, matematické modely, business inteligence, směnné kurzy, chování spotřebitelů a měření výkonnosti podnikání. Většina příspěvků přinesla aktuální znalosti, které by mohly být okamžitě implementovány do praxe malých a středních podniků. Konferenci obohatili hlavní řečníci Václav Švec a Jana Švecová (Česká zemědělská univerzita v Praze, na téma „Team Academy implementation in the Czech Higher Education context“) a Tomáš Gavlas (TietoEVRY, s tématem „Predictive Analytics: Unified solution for real-time application and business process performance visibility and insights using machine learning“).

Velké poděkování patří programovému výboru konference, organizátorům a partnerům a v první řadě evropským strukturálním a investičním fondům (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jakožto výhradním poskytovatelům finančního zajištění konference v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 s názvem Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě. Věříme, že třetí ročník konference DEMSME byl opět úspěšný a těšíme se na další setkání po dvou letech.

Více informací o konferenci je dostupných na webové stránce konference zde.