Vědecký projekt v síti COST

  • Michal Stoklasa
  • 06.04.2021
SU OPF se koncem roku 2020 připojila k existujícímu mezinárodnímu projektu nadnárodní vědeckovýzkumné sítě COST EU Action CA18115 s názvem „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level“, který je součástí programu Horizon 2020 a financovaný Evropskou komisí EU.

Výzkumný tým naší katedry je jediným zástupcem České republiky. Celkem se akce účastní 33 států. Projektový tým je rozdělen do 6 pracovních skupin (Working Groups, WG), které se zabývají partikulárními problémy šikanování, migrace a integrace v školských systémech jednotlivých krajin. SU OPF je zastoupena ve WG2, která řeší kvalitativní výzkum na základních školách s důrazem na přistěhovalectví, rozmanitost a školní praxi. Ve WG6 se řeší, jak mohou a jsou e-technologie a internet používány jako prosociální nástroj k prevenci a potírání netolerance, rasismu a xenofobie a k podpoře inkluze a respektu na středních školách. Cílem projektu je navrhnout opatření a politiky pro dobro žáků v mezinárodním kontextu.