Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát na Opéefce

  • Michal Stoklasa
  • 28.11.2020
Ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 organizovala naše Obchodně podnikatelská fakulta tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jednalo se již o patnácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem „International Student Seminar on Management and Financial Issues“. Poprvé se akce konala zcela online v MS Teams. Studenti tak přišli o tradiční večerní kulturní program, o to více byla akce zaměřena na odborný program. Události se zúčastnilo 29 studentů z mnohých zemí, např. Polska, České republiky, Slovenska, Indie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 19 studentů všech forem studia. Akce byla pořádána v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa, a ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků.

Hlavní náplní online semináře byly prezentace. Studenti prezentovali v angličtině v časovém limitu 10 minut své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Po odprezentování studenti dostávají otázky od odborné poroty, a také zpětnou vazbu na své vystoupení. Cílem těchto společných seminářů je posílit prezentační kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si odbornou terminologii v anglickém jazyce, zlepšit své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky odborné poroty.

Seminář je tradičně organizován jako soutěž, proto bylo vyvrcholením této akce slavnostním předávávání ocenění těm nejlepším. Kromě stipendia za účast se tedy soutěžilo i o ceny v hodnotě 10 000 Kč. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si vybojovala studentka z Rzeszowa Katarzyna Szpiech s příspěvkem „How to take control of your finances?“. Druhé místo obsadil náš student Nicolas Sendrei s příspěvkem „How US presidential elections affect the stock market“. Třetí místo obsadil loňský vítěz z Polska Maciej Ozimek s příspěvkem „How electromobility is shaping the future of public and private transit“. Čtvrté místo patřilo našemu studentovi Matyáši Hanselovi s příspěvkem „Degrowth - Revolution of Global Capitalism“. Medailistům srdečně gratulujeme, děkujeme také všem zúčastněným studentům, odborné porotě a fakultě. Těšíme se na shledanou při další akci.