Opéefka na mezinárodním studentském semináři v Rzeszowě

  • Lenka Přečková
  • 24.05.2019
Ve dnech 13. až 15. května 2019 se v polském Rzesowě uskutečnilo tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Jednalo se již o třinácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem International Student Seminar on Management and Financial Issues, tentokrát za účasti více než 40 studentů z mnohých zemí – Polska, České republiky, Indie, Španělska, Portugalska, Gruzie, Moldávie nebo Itálie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 15 studentů všech forem studia. Akce se konala v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa.


Studenti prezentovali v angličtině v časovém limitu své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Cílem těchto společných seminářů je posílit jazykové kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si jednak odbornou terminologii v anglickém jazyce, své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky publika.

 
Seminář je tradičně organizován jako soutěž a ta byla zakončena slavnostním předáváváním ocenění těm nejlepším. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si mezi sebe rozdělili Erasmus+ studenti Isabel Machado, s příspěvkem Mass Tourism - selected aspects, a Pedro Miguel Basulo Esteves, s příspěvkem Copyright laws and how they affect the public domain. Druhé místo obsadili naši degree studenti Sarath Thulaseedharan a Visakh Raj s příspěvkem Factors influencing students choice of electives. Třetí místo pak obsadil opět náš student Matěj Kuba s příspěvkem Content analysis of selected companies on social networks. Medailistům srdečně gratulujeme a děkujeme také všem zúčastněným. Prostřední den semináře byl věnován volnočasovým aktivitám, navštívili jsme muzeum ropného a plynárenského průmyslu Ignáce Lukasiewicze v Bobrce.