Slavnostní promoce absolventů - doplňující informace

  • Lenka Přečková
  • 30.09.2021
Slavnostní promoce se budou konat v pondělí 4. října

Časové rozdělení promočních skupin

Promoce absolventů doktorského studia a navazujícího magisterského studia
Pondělí 4. 10. 2021 v 9:00 hod. , sraz promujících v 7:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Promoce absolventů bakalářského studia
Pondělí 4. 10. 2021 ve  13:00 hod. –  sraz promujících v 11:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Účast na generálce slavnostních promocí je povinná !!!

Prezence, zkouška talárů a nácvik promočního aktu je povinný pro všechny promující absolventy. Absolventi se dostaví 1 hod. a 30 min. před vlastním zahájením promoce před Velký sál (budova část B, Univerzitní nám. 1934/3).

Během promoce budou dodržována pravidla vyplývající z aktuálně platných regulativů vydanými příslušnými státními orgány.

Podmínky účasti na promocích 4. října v souvislosti s opatřeními spojenými s COVID-19

Absolventi a hosté (doprovod absolventů) se prokáží splněním jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.


Absolventi vloží dokument do aplikace KORONAVIRUS v ISSU, bližší informace obdrží prostřednictvím e-mailu.  Doprovod absolventů předloží dokument u vstupu do budovy.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).