Časové rozdělení promočních skupin

  • Lenka Přečková
  • 02.07.2021
Slavnostní promoce proběhnou 15. a 16. července 2021.

Časové rozdělení promočních skupin


Promoce absolventů bakalářského studia 

Čtvrtek 15. 7. 2021 v 9:00 hod. – Promoce absolventů bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management
Sraz promujících v 7:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Čtvrtek 15. 7. 2021 ve 13:00 hod. – Promoce absolventů bakalářských studijních oborů Bankovnictví, Manažerská informatika, Sociální management, Účetnictví a daně a Veřejná ekonomika a správa
Sraz promujících v 11:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Promoce absolventů doktorského studia a navazujícího magisterského studia 

Pátek 16. 7. 2021 v 9:00 hod. – Promoce absolventů doktorského studia a navazujícího magisterského studia: Podniková ekonomika a management se specializací Marketing a obchod a Podnikání, Business Economics and Management with specialization Marketing and Trade
Sraz promujících v 7:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Pátek 16. 7. 2021 ve 13:00 hod. – Promoce absolventů navazujícího magisterského studia: Podniková ekonomika a management se specializací Účetnictví a daně 
a Finance podniku, dále studijního programu a oboru Manažerská informatika 
a studijního oboru Veřejná ekonomika a správa
Sraz promujících v 11:30 hod. před VELKÝM SÁLEM

Účast na generálce slavnostních promocí je povinná !!! 


Prezence, zkouška talárů a nácvik promočního aktu je povinný pro všechny promující absolventy. Absolventi se dostaví 1 hod. a 30 min. před vlastním zahájením promoce před Velký sál (budova část B, Univerzitní nám. 1934/3).

Podmínky účasti na promocích v souvislosti s opatřeními spojenými s COVID-19

Všichni přítomní u vstupu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:
doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
doložení negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin, 
doložení, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 

S OHLEDEM NA ORGANIZACI A PŘÍPRAVU PROMOCÍ JE STANOVEN MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ DOPROVODU NA JEDNOHO ABSOLVENTA V  POČTU 5 OSOB.