Promoce absolventů (zrušeno)

  • Lenka Přečková
  • 18.09.2020
Přečtěte si informace k promocím...

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni zrušit promoce absolventů. Přihlášení bylo zastaveno, viz: Aktualita.

Přihlášení na promoce (podzimní termín)

Promoce se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 pro absolventy bakalářského studia a čtvrtek 8. 10. 2020 pro absolventy navazujícího magisterského studia a doktorského studia. Promoce je umožněna pouze úspěšným absolventům SU OPF aktuálního akademického roku 2019/2020.


Registraci k promocím je nutné provést prostřednictvím portálu absolventů "ABSOLVENTI.SLU.CZ" od 1. 9. do 19. 9. 2020 (PRODLOUŽENO!!!). V souladu se zněním Směrnice rektora č. 10/2016 o úhradě nákladů za administrativní úkony na SU v Opavě Vám sdělujeme, že výše poplatku činí 300,-Kč.
 

Důležité informace:


•    termín promocí: 7. 10. 2020 (bakalářské studium) a 8. 10. 2020 (navaz. mag. a doktorské studium)
•    registrace na promoce: Bc., NMg., Ph.D.:   1. 9. - 19. 9. 2020 (PRODLOUŽENO!!!)
•    rozdělení do skupin: nejdříve od 21. 9. 2020
•    způsob platby: výhradně bezhotovostním převodem
•    parametry pro platbu:
o    číslo účtu: 101285316/0300
o    částka: 300,-Kč
o    variabilní symbol: 0275000520
o    specifický symbol: rodné číslo absolventa (bez lomítka)
o    termín platby: do 15.9.2020

Přihlas se (zrušeno)