Přihlášky přijímáme do 30.9.2018

  • Lenka Přečková
  • 17.09.2018

Přihlášky přijímáme do 30.9.2018


Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2018/2019.

Platí pouze pro uchazeče, kteří podají přihlášku v termínu od  18. 9. do 30. 9. 2018.


Prodloužení termínu pro II. kolo přijímacího řízení za těchto podmínek: