Harmonogram promocí

  • David Jančar
  • 17.09.2018
Harmonogram promocí absolventů doktorského studia, navazujícího magisterského studia a bakalářského studia. Slavnostní promoce absolventů doktorského, navazujícího magisterského a bakalářského studia se koná 5. října 2018.

Harmonogram promocí absolventů doktorského studia, navazujícího magisterského studia a bakalářského studia

Slavnostní promoce absolventů doktorského, navazujícího magisterského a bakalářského studia se koná 5. října 2018.

Časové rozdělení slavnostní promoce:

Generálka promoce:
Absolventi jsou povinni dostavit se 1. hod. a 30 min. před vlastním zahájením promoce do AULY budovy B (hlavní budova, Univerzitní náměstí 1934/3).

Zahájení promoce:
  • I. skupina - 9.00 hod. budou probíhat promoce absolventů doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management a navazujících magisterských studijních programů
  • II. skupina - 12.00 hod. budou probíhat promoce absolventů bakalářských  studijních programů
Prezence, zkouška talárů a nácvik promočního aktu je povinný pro všechny promující absolventy!

Upozorňujeme absolventy, že je nutné uhradit poplatek za slavnostní promoce ve výši 300,-Kč na č. účtu: 101285316/0300, VS: 0275000518, SS – rodné číslo bez lomítka.