Prodlužujeme 1. kolo přijímacího řízení

  • Lenka Přečková
  • 11.05.2020
Neodkládej vysokou až na příští rok. Prodloužili jsme termín podání přihlášek.
Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prodlužuje termín pro podání elektronických přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2020/2021.

Prodloužení termínu pro I. kolo přijímacího řízení za těchto podmínek:

  • Podání elektronické přihlášky: https://is.slu.cz/prihlaska/ se prodlužuje do 24. 5. 2020;
  • Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,-  nejpozději do 24. 5. 2020;
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáváno od 1. 6. 2020.
Další podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny v „Podmínkách přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované forma studia SU Opava, OPF v Karviné pro akademický rok 2020/2021“:
Podmínky přijímacího řízení