• 0

Promoce 2019

 • Lenka Přečková
 • 19.09.2019
Rozpis promocí podzim 2019

Rozpis promocí

Slavnostní promoce absolventů se koná
4. října 2019
 

Časové rozdělení slavnostní promoce:

Absolventi jsou povinni dostavit se na generálku promocí a na samotný slavnostní akt promoce dle níže uvedeného rozpisu do Obecního domu DRUŽBA Karviná.

Zahájení promoce doktorských a navazujících magisterských studijních programů:

   I. skupina – v 9.00 hod. budou probíhat promoce absolventů doktorského studijního programu a navazujících magisterských studijních programů a oborů všech forem studia. Sraz promujících v 8.00 hod. v Obecním domě Družba Karviná.

   Zahájení promoce bakalářských studijních programů:

   II. skupina – v 11.30 hod. budou probíhat promoce absolventů bakalářských studijních programů a oborů všech forem studia. Sraz promujících v 10.45 hod. v Obecním domě Družba Karviná.


   Prezence, zkouška talárů a nácvik promočního aktu je povinný pro všechny promující absolventy!