• 0

Zápis předmětu

  • Lenka Přečková
  • 11.09.2019
Registrací a zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu: 10. 9. 2010 od 18:00 hodin do 22. 9. 2019.

Registrace a zápis předmětů

Termíny a pojmy


Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Dle Rozhodnutí děkana č. 5/2019 byl pro registraci a zápis stanoven níže uvedený termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typ a formy studia a ročníku):

10. 9. 2010 od 17:00 hodin do 22. 9. 2019.

Registrací a zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu:

10. 9. 2010 od 18:00 hodin do 22. 9. 2019.

Seznam volně volitelných předmětů

Seznam volně volitelných předmětů pro období zima 2019 naleznete zde. Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při registraci a zápisu o výjimku.


Více informací na webu: uit.opf.slu.cz

CHYBY PŘI ZÁPISECH?

  • Marketingová komunikace PEMNPMK2 pro 2. ročník NMg. obor PEM, specializace MO chyběl seminář - DOPLNĚNO, STUDENTI SI MŮŽOU SEMINÁŘ DOPSAT.
  • Finanční účetnictví II studenti pro 2. ročník Bc. obor PEM FIUBKFUB. ChybA v šabloně místo FIU/BPFUB bylo uvedeno FIU/BKFUB - Studenti by si měli odzapsat FIUBKFUB a znovu zapsat FIUBPFUB.
  • Finanční účetnictví II - při plné kapacitě POŠLETE MAIL na is@opf.slu.cz v předmětu uveďte plná kapacita na seminární skupině a kod předmětu.
  • Problém překryvu Profesní angličtiny 4 a Nauky o podniku - studenti 2. ročníku Bc. obor PEM, specializace ECR - ŘEŠÍ SE, STUDENTI BUDOU INFORMOVÁNI MAILEM O VYŘEŠENÍ SITUACE.
  • Žádost o uznání zápočtů a zkoušek, student vyplní, podepíše a doručí žádost na podatelnu OPF v Karviné, a to nejpozdějo do 30 dnů od začátku semestru v probíhajícím ak. roce. Žádost ke stažení zde

V případě plných kapacit na seminární skupině studenti musí poslat mail na is@opf.slu.cz a do předmětu mailu uveďte, že u seminární skupiny je plná kapacita a kód předmětu.


I případě dalších problému pište na: is@opf.slu.cz


Za problémy se zápisem se omlouváme, postupně vychytáváme chyby.