Registrace předmětů do letního semestru 2018/2019

  • Lenka Přečková
  • 15.01.2019
Byl vydán Pokyn děkana č. 1/2019 Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Prezenční studium:

Bakalářské studium
1. ročník: 7. 2. 2019 od 9:00 hod – 17. 2. 2019 do 22:00 hod

2. ročník: 6. 2. 2019 od  12:30 hod – 17. 2. 2019 do 22:00 hod

3. ročník: 6. 2. 2019 od 9:00 hod  – 17. 2. 2019 do 22:00 hod


Navazující magisterské studium
1. ročník: 5. 2. 2019 od 12:30 hod – 17. 2. 2019 do 22:00 hod

2. ročník: 5. 2. 2019 od 9:00 hod – 17. 2. 2019do 22:00 hod


Kombinované studium:

Bakalářské studium
1. ročník: 14. 2. 2019 od 9:00 hod – 27. 2. 2019 do 22:00 hod

2. ročník: 13. 2. 2019 od 12:30 hod – 27. 2. 2019 do 22:00 hod

3. ročník: 13. 2. 2019 od 9:00 hod – 27. 2. 2019 do 22:00 hod


Navazující magisterské studium
1. ročník: 12. 2. 2019 od 12:30 hod – 27. 2. 2019 do 22:00 hod

2. ročník: 12. 2. 2019 od 9:00 hod – 27. 2. 2019 do 22:00 hod


Více informací:

Pokyn děkana č. 1/2019 Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů