Mimořádné zasedání AS SU OPF dne 1. 6. 2022

  • Tomáš Pražák
  • 25.05.2022
Ve středu 1. 6. 2022 se od 15:00 uskuteční mimořádné 16. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne hybridně s osobní účasti v místnosti A308 nebo online v prostředí MS Teams.

Program

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny

3. Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny


V Karviné dne 25. 5. 2022

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.