• 0

Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 31. 3. 2021

  • Tomáš Pražák
  • 24.03.2021
Ve středu 31. 3. 2021 se od 13:00 uskuteční 4. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021-2023. Zasedání proběhne online formou v prostředí MS Teams.

Program

1. Úvod, schválení programu

2. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Ekonomika a management pro bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě

3. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Economics and management pro bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční formě

4. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Manažerská informatika pro bakalářské studium v prezenční a kombinované formě

5. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Inovativní podnikání pro bakalářské studium v prezenční formě

6. Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Digitální business a Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví SU OPF pro akademický rok 2021/2022

7. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví v kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2021/2022

8. Různé


Materiály k projednání jsou dostupné ZDE

Přímý odkaz pro online schůzku v týmu AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.