Pozvánka na ustavující zasedání AS SU OPF konané dne 13. 1. 2021

  • Tomáš Verner
  • 06.01.2021
Ve středu 13. 1. 2021 se ve 13:00 uskuteční ustavující zasedání AS SU OPF prostřednictvím MS Teams.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Volba předsedy AS SU OPF
  3. Volba místopředsedy AS SU OPF
  4. Volba tajemníka AS SU OPF
  5. Ustavení pracovních komisí AS SU OPF
  6. Různé