Pozvánka na 33. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 16. 12. 2020

  • Tomáš Verner
  • 08.12.2020
Ve středu 16. 12. 2020 se ve 13:00 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF prostřednictvím MS Teams.

Program

  1. Úvod, schválení programu.
  2. I. Změna Jednacího řádu Vědecké rady SU OPF.
  3. Různé.