Pozvánka na 32. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 25. 11. 2020

  • Tomáš Verner
  • 18.11.2020
Ve středu 25. 11. 2020 se ve 13:00 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF prostřednictvím MS Teams.

Program

  1. Úvod, schválení programu.
  2. Schválení členů Disciplinární komise na další funkční období.
  3. Různé.