Pozvánka na 29. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 23. 9. 2020

  • Tomáš Verner
  • 14.09.2020
Ve středu 23. 9. 2020 se ve 13:00 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF v zasedací místnosti A308.

Program

  1. Úvod, schválení programu.
  2. Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční formě studia SU OPF pro akademický rok 2021/2022.
  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2021/2022.
  4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Economics and Management akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2021/2022.
  5. Změna volebního řádu AS SU OPF (v souvislosti se zavedením e-voleb).
  6. Doplňovací volby do zaměstnanecké komory AS SU.
  7. Volby do AS SU OPF na období 2021-2023.
  8. Různé.