Pozvánka na 28. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 24. 6. 2020

  • Tomáš Verner
  • 17.06.2020
Ve středu 24. 6. 2020 se ve 13:00 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF v zasedací místnosti A308.

Program

  1. Úvod, schválení programu.
  2. II. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2020/2021.
  3. II. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2020/2021.
  4. Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční formě studia SU OPF pro akademický rok 2021/2022.
  5. Zásady pro přiznání prospěchového stipendia studentům SU OPF za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021 v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.
  6. Nominace doc. Ing. Ivety Palečkové, Ph.D. na pozici proděkanky pro vědu a výzkum.
  7. Volba nového člena VR SU OPF.
  8. Různé.