Pozvánka na 27. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 27. 5. 2020

  • Tomáš Verner
  • 20.05.2020
Ve středu 27. 5. 2020 bude od 13:00 probíhat zasedání AS SU OPF.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s COVID-19 bude zasedání Akademického senátu SU OPF probíhat online formou prostřednictvím MS Teams.

Účastnit se jej můžete kliknutím zde.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Rozpočet SU OPF na rok 2020
  3. II. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2020/2021
  4. II. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademickýc rok 2020/2021
  5. Doplnění Podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a Management akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční formě studia SU OPF pro akademický rok 2020/2021
  6. Různé