Pozvánka na 26. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 29. 4. 2020

 • Tomáš Verner
 • 21.04.2020
Ve středu 29. 4. 2020 bude od 9:00 probíhat zasedání AS SU OPF.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s COVID-19 bude zasedání Akademického senátu SU OPF probíhat online formou prostřednictvím MS Teams.

Účastnit se jej můžete kliknutím zde.

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF za rok 2019
 3. Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2019
 4. Vyhodnocení Plánu realizace strategického záměru SU OPF za rok 2019
 5. Žádost o akreditaci studijního programu Digitální business v bakalářském stupni studia, v prezenční formě
 6. Žádost o akreditaci studijního programu Mezinárodní obchod v bakalářském stupni studia, v prezenční formě
 7. Žádost o akreditaci studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví v bakalářském stupni studia, v kombinované formě
 8. Žádost o akreditaci studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví v navazujícím magisterském stupni studia, v kombinované formě
 9. Volba nového člena Vědecké rady SU OPF
 10. Různé