Pozvánka na 25. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 29. 1. 2020

  • Tomáš Verner
  • 21.01.2020
Ve středu 29. 1. 2020 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2019
  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2020/2021
  4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Economics and Management akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2020/2021
  5. Různé