Pozvánka na 24. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 27. 11. 2019

  • Tomáš Verner
  • 07.11.2019
Ve středu 27. 11. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Organizace procesu voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě za Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné pro funkční období 2020 - 2023
  3. Různé