Mimořádné zasedání Akademického senátu SU OPF

  • Tomáš Verner
  • 30.10.2019
Ve středu 6. 11. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční mimořádné zasedání Akademického senátu SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Plán realizace strategického záměru Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2020
  3. Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF v Karviné pro akademický rok 2020/2021
  4. Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF v Karviné pro akademický rok 2020/2021
  5. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího studijního programu Ekonomika a Management akreditovaného v anglickém jazyce v prezenční formě studia SU OPF v Karviné pro akademický rok 2019/2020
  6. Různé