Pozvánka na 23. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 30. 10. 2019 - Zrušeno

  • Tomáš Verner
  • 23.10.2019
Ve středu 30. 10. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

Z důvodu neusnášeníschopnosti se ruší dnešní zasedání AS SU OPF.