Pozvánka na 22. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 25. 09. 2019

  • Tomáš Verner
  • 18.09.2019
Ve středu 25. 09. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. II. změna Jednacího řádu AS SU OPF - Vyjmutí bodu 5) Čl. 6 
  3. Různé