Pozvánka na 21. řádné zasedání AS SU OPF konané dne 26. 06. 2019

  • Tomáš Verner
  • 19.06.2019
Ve středu 26. 06. 2019 se ve 13:00 v altánku (v případě nepřízně počasí v zasedací místnosti A308) uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. I. změna Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Úplné znění Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
  3. Zásady pro přiznání prospěchového stipendia studentům Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020 v bakalářském a navazujícím magisterském typu studia
  4. Rozpočet SU OPF v Karviné na rok 2019
  5. Různé