Mimořádné zasedání Akademického senátu SU OPF

  • Tomáš Verner
  • 13.06.2019
Ve středu 19. června 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční 20. (mimořádné) zasedání Akademického senátu SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Rozpis finančních prostředků na vzdělávací činnost v roce 2019 mezi jednotlivé součásti Slezské univerzity v Opavě, resp. návrhů na úpravu této metodiky pro období 2020+
  3. Různé