Pozvánka na řádné zasedání AS SU OPF konané dne 24. 04. 2019

  • Tomáš Verner
  • 15.04.2019
Ve středu 24. 04. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 SU OPF
  3. Vyhodnocení Plánu realizace strategického záměru SU OPF pro rok 2018
  4. Různé